Pòsters

NORMES PER A LA PRESENTACIÓ DE PÒSTERS


 • Podran participar-hi els diferents professionals d’infermeria i estudiants de 3r i 4t de Grau d’Infermeria de l’àmbit nacional.
 • La data límit de presentació serà a les 23.59 h del dia 7 d’octubre de 2019. El títol del resum haurà d’anar en majúscules i no s’admetran més de 6 autors per resum. Els noms dels autors han de ser en negreta i majúscula (la inicial del nom precedirà al cognom) subratllant l’autor que defensarà el pòster. Constarà, també el centre de treball, servei i/o unitat i la ciutat de procedència dels autors, així com les dades de contacte (imprescindible l’adreça electrònica i el telèfon).
 • Per a la presentació dels pòsters serà necessari que almenys un dels autors estigui inscrit a la IV Jornada d’Infermeria Oncològica de Tarragona i Terres de l’Ebre.
 • Els pòsters estaran estructurats amb l’ordre següent: Introducció, Objectius, Material i Mètode, Resultats i Conclusions.
 • El comitè científic farà la valoració directament a partir dels pòsters, per la qual cosa haureu d’enviar el document definitiu en format pdf al correu electrònic jornada.oncologica@hospitalsantjoan.cat. No s’acceptarà enviament de resums.
 • L’acceptació dels pòsters serà comunicada als autors com a màxim el 4/11/2019.
 • Els pòsters tindran una mida màxima de 90 cm d’ample per 125 cm d’alçada.
 • Les lletres dels títols no han de ser inferiors als 20 mm d’alçada.
 • Seran col·locats pels autors en el lloc assignat per l’organització al matí del dia 8/11/2019 i no es retiraran fins a la finalització de la Jornada.
 • Els comunicants utilitzaran mitjans adhesius propis. Aquests hauran de ser NO permanents (adhesius de doble cara, massilla, etc.).
 • El comitè científic seleccionarà 5 pòsters per optar a premi. Es comunicarà el mateix dia de la jornada i disposaran de 3 minuts per exposar-lo. El pòster estarà projectat en la pantalla de l’auditori durant la intervenció.